گروه صنعتی خیام الکتریک

تولید کننده انواع کلید و پریز، سیم و کابل و قطعات همردیف